Uncategorized

SANA…

Minsan ko nang naisip…

Minsan ko nang naitanong..

Minsan na akong nangarap..

At minsan na akong nakulong sa mga sariling katagang “SANA”..

Sa mundong tila ba lahat ng bagay ay may pamantayan..Sa mundong tila ba wala ng ibang patutunguhan kundi kamatayan… Kamatayan na magdudulot ng di maganda.. sa akin, sa’yo at sa kanya… atin na bang naisip ano nga talaga ako para sa kanya? Na sa dulong bahagi kay tagal tagal na inintay.. Na tama palang ikaw ay naghintay..

Magulong magulo mga linyang nailathala.. sadyang tunay na di maikakaila.. na kahit anong gawin tanging ang sagot lang pala ay akala.

Sana… payat ako parang siya…

Sana…maganda ako parang siya…

Sana… kasing puti nya ako…

Sana naging kasing sikat nya din ako…

Sana.. marami ding masiyahan pag kasama nila ako..

Sana.. dumating ang panahong maabot ko ang naabot niya…

Sana… Sana…Sana’y..ako siya…

Iba’t ibang sana.. mga sanang.. ninanais na maisakatuparan..

Sana… may mga magulang ako na handang makinig sa walang sawang esksenang maririnig…

Sana… may mga magulang akong handang magtanong sa mga problema kong patong..patong..

Sana… may mga magulang akong handang sabihing “Anak okay lang yan.. magiging ayos din yan”…

Sana… bukod sa may oras sila sa pagtatrabaho.. sana nagkaroon din sila ng panahong alamin lahat ng aking baho…

Sana… sana… sana… nandiyan sila.. sana.. sana… sana…

Tila ba naging kalaban ang sarili.. sa madilim na isang haligi… may iba pang sana… sana.. na ninanais ng pusong nagtitiis..

Sana… may mga kaibigan din akong handang umagapay.. mga tunay na aalalay nang walang humpay..

Sana… naging marunong akong tumingin sa tunay at hindi…

Sana… natutunan kong mag bahagi sa mga tunay na nakikibahagi…

Sana.. naintindihan kong ang iba ay nakikinig lang para maging aking tapagpasalaysalay…

Sana… sana… sana….di sila kaibigang haka-haka…

Sariling mga sana… na nagkulong sa aking sarili..

Sa paghahanap ng kasagutan.. tanging nakuha ay pusong sugatan…

Sa pagkaka kulong sa mga sariling sana… may isang ikaw na dumating.. Sa buhay kong wala ng kadating-dating..

Tumayo ka ng tuwid. At inapakan ang lahat ng sanang nabatid.


Hindi mo lang inapakan, binura mo pa ng lubusan. SANA..

Ikaw Hesus.. Na syang namayubay sa krus..

tinaggal ang lahat para sa lahat.

Noong nakita at nakilala kita unti unti mong inalis maraming sanang naisip..

Pinaramdaman mong may ikaw… niyakap mo ng may pagmamahal..niyakap mong kay higpit at sinabing “Tapos na ang lahat tinapos ko na..”

Luha sa mga mata.. pinahid mo ng lubusan.. pusong may kulang ikaw ang nagpunan..

Sa pagtanggap ko sa’yo, ang wagas na pag yakap mo…

Sa pagnanais na makilala ka.. mas pinakilala mo sarili mo…

Ang sarap lang magpatianod sa presensya mong ubod. Hesus salamat salamat sa lahat.

Ngayon ako’y nabubuhay kasama ka.. ang mga negatibong SANA noon napaltan na ngayon…

Sana mas mabuhay pa ako para sa ikakarangal mo..

Sana mas matutunan kong magmahal gaya ng pagmamahal mo..

Sana maging patuloy na buhay na patotoo ang buhay kong binago mo..

Sana mas manabik ako sa’yo at sa mga salita mo…

Sana ikaw Hesus ang siyang makita at hindi ako…

Sana mapangiti kita ng lubos..

Salamat Hesus nahanap at natagpuan mo ako.. salamat Hesus sa walang sawa mong pagmamahal. Salamat Ama.. salamat salamat…

Maaring ikaw ay nasa kaparehong sitwasyon.. kapatid nandyan si Hesus handang tanggalin ang lahat ng negatibong sana mo. Hinihintay ka lang nya…

Ako’y nawala ngunit iyong nasumpungan. Lucas 15:32♥

Gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay an walang hanggan. Juan 3:16♥

Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay dahil sa atin. 1Juan 3:16 ♥

Sa Diyos lahat ng Papuri♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s